Зорилго:

Монгол үндэсний онцлог болсон өв соёл уламжлалыг тусгай үзэсгэлэн, хөтөлбөр идэвхтэй үйл ажиллагаагаар дамжуулан үзэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан олон нийтэд хүртээмжтэй, тухайн цаг үедээ тохирсон ажлуудыг зохион байгуулахад оршино.

Зорилтууд:

 • Музейн цуглуулга онцлог болсон үзмэрүүдийг үзэгчдэд харуулах
 • Уран бүтээлчдийн авьяасыг нээн илрүүлэх, хамтран ажиллах бүтээлийг сурталчлах
 • Үзэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан сонирхолтой, музейн төрөл чиглэлийн үзэсгэлэнг зохион байгуулах
 • Түр болон нүүдлийн үзэсгэлэнг нөөц боломж, тухайн цаг үедээ тулгуурлан зохион байгуулах
 • Олон нийтийг гэгээрүүлэх, татан оролцуулах, сурталчлан таниулах
 • Уран бүтээлчид бие биеэсээ харилцан туршлага судлах, худалдан борлуулах
 • Музейн марктенгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, үзэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх
 • Соёлын өвд суурилсан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг бий болгох
#Хөтөлбөрийн нэрХамрах хүрээХэрэгжүүлэх арга замХэрэгжүүлэх эзэнХөтөлбөрийн үр дүнХэрэгжих газар, хугацаа
1 Уран гартан эмэгтэйчүүд
үзэсгэлэн худалдаа
Аймаг сумдын бүх эмэгтэйчүүд Жил бүр ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан эмэгтэйчүүдийн уран бүтээлээр үзэсгэлэн худалдаа гаргана. Музейн ЭША, тайлбарлагч, бүртгэл мэдээллийн санч Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон эмэгтэйчүүд харилцан бие биеэсээ суралцах, танилцах, туршлага судлах, орлогоо нэмэгдүүлэх, уран бүтээлээ олон нийтэд сурталчлан таниулна. Аймгийн музейд Жил бүрийн 3 сарын 6-8 ны өдрүүдэд
2 Тусгай үзэсгэлэнгүүд
 • Олон Улсын Музейн өдөр
 • Улс, аймгийн үндэсний их баяр наадам
 • Бусад байгууллагатай хамтарсан үзэсгэлэн
 • Уран бүтээлчдийн бие даасан үзэсгэлэн
 • Нүүдлийн үзэсгэлэн
Бүх насныханд Тэмдэглэлт баяр ёслолыг тохиолдуулан тусгай үзэсгэлэнгүүд зохион байгуулна. Музейн ЭША, боловсролын ажилтан, тайлбарлагч Олон төрлийн үзэсгэлэнгээр дамжуулан үзэгчдийн эрэлт хэрэгцээг ханган тэдний оюун ухаан, мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлж мэлмийг баясгана Музейд болон Музейгээс гадна удирдамжид заасны дагуу
3 Тусгай хөтөлбөрүүд
 • Идэвхтэй үйл ажиллагаа
 • Лекц, ярилцлага
 • Уулзалт
 • Эрдэм шинжилгээний бага хурал
 • Олон улсын музейн өдөр
 • Ардын урлагийн наадам
 • Гэр бүлийн хөтөлбөр
 • Гадаад дотоодын аялагчдад зориулсан хөтөлбөр
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан арга хэмжээ
Бүх насныханд Тэмдэглэлт ой баяр ёслол, түүхэн арга хэмжээг тохиолдуулан олон нийт, сонирхогчдын дунд тусгай арга хэмжээнүүд зохион байгуулна. Аймгийн музейн захиргаа, ЭША, боловсролын ажилтан ба бусад байгууллагууд Олон Улсын Музейн өдрөөр байгаль түүх, соёлын олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж олон нийтэд хүргэнэ. Музейгээр дамжуулан бүх насныхан түүх,соёл, байгалийн өвийн мэдлэгтэй болно. Тухайн үед удирдамжинд заасны дагуу зарыг олон нийтийн сүлжээгээр тавина.