• fullslide1
    Эрдэс баялаг, уул уурхай
    ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ТАНХИМ
  • fullslide1
    Урлаг уран сайхан
    ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ТАНХИМ
 

Орон зайн төлөвлөлт:

Өмнөговь аймаг нь бусад аймаг хотуудаас ялгарах онцлог, үзмэрийн өвөрмөц сонин давтагдашгүй байдал, нэр төрөл зэрэг нь музейн барилгын эзэлхүүн, орон зай төлөвлөлтийн өвөрмөц зохиомж шийдлийг гаргахад онцлог ач холбогдолтой болсон.

Үзүүлэг дэглэлт

Эртний амьтан ургамал, эртний говь, говийн эрдэс баялаг ашигт малтмал, өв уламжлал, биологийн олон янз байдал. 2 бөхт тэмээ. Өмнөговь аймгийн түүх үзүүлгийн хэсэгтэй.

Давуу тал

Шинэ Музей ашиглалтад орсноор аялал жуулчлалын үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, аялагч жуулчдын үзэх дуртай, хүүхэд залуучуудын чөлөөт орчин болж, тэдэнд зориулсан соёлын өвийн боловсролын хөтөлбөрүүдтэй, үзмэрийн сан хөмрөг, хадгалалт хамгаалалт нь стандартын шаардлага хангасан, үзүүлэг дэглэлт нь орчин үеийн дизайн шийдэлд нийцэхүйц, үзэгчдийн хэрэгцээнд тулгуурласан, шинэ техник технологийг нэвтрүүлсэн, орчин үеийн жишиг Музейтэй боллоо.